Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Kết Bái Huynh Đệ

Sự kiện | 


Kết Bái Huynh Đệ

Nghìn vàng dễ được, bạn tốt khó tìm. Hệ thống kết bái, giúp các nhân sĩ và bằng hữu kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau xông pha giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa.

Điều Kiện

 • Cấp 35 mở tính năng.
 • Mỗi lần kết bái tối đa 8 người.
 • Người chơi chỉ có thể Kết Bái với Hảo Hữu.

Cách Chơi

Tại giao diện chính chọn mục Kết Bái, sau đó tiến hành mời Hảo Hữu cần kết bái để tiến hành Kết Bái huynh đệ

Cửu Âm VNG - Alpha TestMời huynh đệ cùng Kết Bái

Sau đó tổ đội Kết Bái cùng đến Mai Hoa Lâm – Quan Đế Miếu để tiến hành kết bái huynh đệ.

Cửu Âm VNG - Alpha TestKết Bái

Cửu Âm VNG - Alpha TestNhập tên Kết Bái

Sau khi hoàn thành kết bái có thể nhận được danh hiệu cá nhân.

Cửu Âm VNG - Alpha TestGiao diện Kết Bái

 • Lưu ý:
  • Lập nhóm kết bái cần tốn 200 vàng khóa.
  • Khi nhóm kết bái lâu ngày không online sẽ tự động giải tán.
  • Lập nhóm kết bái có thể tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm 5 vs 5 nhận điểm, khi tổng kết điểm mỗi tuần, hạng càng cao thưởng càng nhiều.
  • Sau khi giải tán / thoát nhóm kết bái phải chờ 24 giờ mới có thể kết bái lại và không thể nhận thưởng Hoa Sơn Luận Kiếm 5 vs 5.

Thoả thuận sử dụng