Cập Nhật Tính Năng Mới - Phiên bản Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Cổ Phổ Thánh Hỏa Lệnh

Sự kiện | 


Cổ Phổ Thánh Hỏa Lệnh

Tương truyền, nước Ba Tư có một phái bị Trung thổ Chính phái coi là Ma giáo hay Ma ni giáo, Thánh vật phái này là "Thánh Hỏa lệnh" dùng bạch kim, thép, kim cương, và đá mặt trăng luyện thành, cứng rắn vô cùng, tung lên dường như có ngọn lửa bao quanh, màu sắc biến ảo. Trên đó khắc cổ phổ võ công thần bí "Thánh Hỏa Lệnh", mỗi lần xuất chiến “Kinh Thiên Động Địa”.

Ngày trước tin tức Thánh Hỏa Lệnh từ Tây Vực truyền ra rất nhiều, rồi lại thất lạc không ai rõ, nay xuất hiện tại phiên bản Võ Lâm Chí Tôn dự báo sẽ xoay chuyển càn khôn thay đổi cục diện võ lâm.

Giới Thiệu

  • Tên võ học: Thánh Hỏa Lệnh.
  • Loại võ học: Cổ Phổ
  • Sát thương: Ngoại
  • Vũ khí sử dụng: Chủy Thủ
  • Nhận được từ hoạt động, sự kiện đặc biệt

Chiêu Thức

Hình ẢnhChiêu ThứcLoại Chiêu
Ngũ Hành ChiếnThạch Hỏa ĐiệnThực Chiêu
Ngũ Hành ChiếnPhong Hỏa LiênThực Chiêu 1
Ngũ Hành ChiếnĐao Sơn Hỏa HảiThực Chiêu 2
Ngũ Hành ChiếnCách Ngạn QuanHư Chiêu
Ngũ Hành ChiếnDẫn Hỏa Thiêu ThânNgự Chiêu
Ngũ Hành ChiếnTinh Hỏa LiêuNộ Chiêu

Cửu Âm VNG - Alpha TestCổ Phổ Thánh Hỏa Lệnh

Một Số Hình Ảnh

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Cửu Âm VNG - Alpha Test

Thoả thuận sử dụng