Cập Nhật Phiên Bản Mới - Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Ưu Hóa Trải Nghiệm - Gia Tăng Phần Thưởng

Sự kiện | 


Ưu Hóa Trải Nghiệm - Gia Tăng Phần Thưởng

Lưu ý: Nội dung mang tính chất tham khảo, chưa thể đầy đủ bằng thực tế trong game, mong quý Nhân Sĩ dựa vào kết quả cuối cùng trong game khi cập nhật làm chuẩn.

 • Ưu hóa hệ thống, giảm lag khi tham gia các tính năng đông người
 • Phần thưởng hạng điểm tích lũy Chiến Trường Tống Kim: có cơ hội nhận Quà Vàng Khóa, mở Quà Vàng Khóa nhận ngẫu nhiên lượng Vàng Khóa nhất định
 • Lôi Đài: tăng số lượng Búa Rèn trong phần thưởng hạng mỗi ngày
 • Quà Chí Tôn độ năng động ngày: thêm số lượng nguyên liệu khai quang và số lượng Mảnh Đài Đúc
 • Cấm Địa-Thái Hồ Địa Cung/ Cán Hoa Kiếm Phái thêm số mảnh đài đúc nhận được
 • Cấm Địa-Mộ Dung Gia: tăng thêm số lượng Ngũ hành thạch nhận được
 • Hoa Sơn Luận Kiếm: tăng thêm phần thưởng nhiệm vụ, liên thắng, hạng…
 • Môn Phái Chiến và Nhiệm vụ Sư Môn: thêm phần thưởng túi nguyên liệu
 • BOSS Thế Giới: thêm phần thưởng túi nguyên liệu, đồng thời có cơ hội nhận mảnh Huyết Hải Ma Đao Lục, mảnh Đả Cẩu Bổng
 • Thêm BXH điểm Danh Sư
 • Linh Sủng: thêm tính năng tự ra trận, sau khi tử vong có thể căn cứ theo thiết lập lần lượt ra trận, điều chỉnh Săn Linh Sủng
 • Ưu hóa hiệu quả “Sử dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ”
 • Ưu hóa cân bằng võ học:
  • Thái Cực Kiếm:
   • Thiên Mã Hành Không (thực chiêu 2) tăng hiệu quả: sau khi phóng chiêu thức, bản thân nhận được “Lưu Tinh Cản Nguyệt”, duy trì 3 giây.
   • Phong Tảo Mai Hoa (thực chiêu 1) tăng hiệu quả: khi ở trạng thái “Lưu Tinh Cản Nguyệt”, sau khi sử dụng chiêu thức sẽ không vào thời gian chờ, đồng thời trả lại điểm nội lực tốn, quá trình xuất chiêu là Hoàng bá thể.
  • Tuyết Trai Kiếm Pháp:
   • Kinh Tuyết Vô Thường (thực chiêu 1) rút ngắn thời gian xuất chiêu
   • Hàn Tâm Hận Tuyết (nộ chiêu) tăng hiệu quả.
   • Mỗi lần tấn công sẽ cấm khinh công 1 giây đối với kẻ địch bị Phong Sương Ảnh Tuyết (phổ công) giảm tốc.
   • Tăng điểm 1/2/3 lần lượt  gây sát thương tiễn xạ 10%/20%/30% cho kẻ địch trong phạm vi 3m.
   • Tăng điểm 4 trực tiếp cấm khinh công mục tiêu 1 giây.
  • Hoa Sơn Kiếm Pháp:
   • Fix bug Thương Tùng Nghênh Khách (ngự chiêu) tăng điểm 4, ngự chiêu phản kích vào trạng thái ẩn hình, chịn tấn công sẽ hiện thân trước.
  • Đoạn Tình Đao: điều chỉnh hiệu quả Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt (thực chiêu 1):
   • Tăng điểm 1: phạm vi chính xác tăng lên 8m.
   • Tăng điểm 2: mỗi lần tấn công khiến mục tiêu hôn mê 1 giây.
   • Tăng điểm 3: mỗi lần tấn công khiến mục tiêu hôn mê 2 giây.
   • Tạ Nghĩa Tuyệt Nhân (ngự chiêu): Đoạn Tình từ mỗi lần tấn công xóa 1 tầng, điều chỉnh thành mỗi lần xuất hết 1 chiêu xóa 1 tầng.
   • Nhẫn Đoạn Tình Tiêu (thực chiêu 2): ở trạng thái phát động lao đến xuất chiêu là Hoàng Bá Thể, sửa thành khi xuất chiêu lập tức là Hoàng Bá Thể.
   • Sát Tâm Thành Phần (nộ chiêu): ở trạng thái phát động lao đến xuất chiêu là Hồng Bá Thể, sửa thành khi xuất chiêu lập tức là Hồng Bá Thể.
   • Cô Tâm Vô Tình (hư chiêu) rút ngắn thời gian xuất chiêu.
  • Viêm Dương Đao:
   • Hóa Tuyết Tiêu Sương (phổ công) đẩy nhanh động tác xuất chiêu, tấn công càng nhanh.
   • Xích Nhật Vô Phong (thực chiêu 2)  và biến chiêu đẩy nhanh động tác xuất chiêu, tấn công càng nhanh.
   • Nhật Huy Trường Thiên (nộ chiêu) : hệ số cường độ tấn công tạo thành sát thương khi dẫn nổ viêm khí trong cơ thể mục tiêu tăng từ 0.2 lên 0.5.
  • Nghê Thường Động:
   • Vũ Nghê Thường (nộ chiêu), điểm nộ khí từ 50 điểm giảm còn 30 điểm.
  • Thần Phong Quyết:
   • Vũ Loan Phùng Nghênh (thực chiêu 1), khi ngự chiêu ở trạng thái tăng tốc Thần Nhàn Khí Định, xuất chiêu là Hoàng Bá Thể.
  • Tâm Phật Chưởng
   • Không Tướng Vô Tướng (thực chiêu 1) tăng hiệu quả: chính xác khiến mục tiêu giảm 5% tấn công, duy trì 5 giây, cộng dồn 3 tầng; tấn công mục tiêu tồn tại dịch diệt, giảm 10% sức tấn công.
   • Bồ Tát Ấn (thực chiêu 2) tăng hiệu quả: tăng điểm 0/1/2/3/4 cho bản thân và đồng đội, thêm 1/1.5/2/2.5/3 giây Hoàng Bá Thể.
   • Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai Ấn (nộ chiêu) tăng hiệu quả: thêm Như Lai Ấn cho đồng đội trong phạm vi 4m: tăng miễn giảm sát thương 8%, duy trì 5 giây.
  • Phong Ma Trượng
   • Phong Điên Thành (ngự chiêu): Ngự chiêu thành công, bạo kích xuất hiện trong 5 giây điều chỉnh thành Ngự chiêu thành công, phản kích chắc chắn xuất hiện bạo kích.

Thoả thuận sử dụng