Cập Nhật Phiên Bản Mới - Võ Lâm Chí Tôn

Từ đến

Cập Nhật Tính Năng Mới

Sự kiện | 


Cập Nhật Tính Năng Mới

Lưu ý: Nội dung mang tính chất tham khảo, chưa thể đầy đủ bằng thực tế trong game, mong quý nhân sĩ dựa vào kết quả cuối cùng trong game khi cập nhật làm chuẩn.

Thoả thuận sử dụng