Cập Nhật Phiên Bản Mới - Sinh Tử Chiến

Từ đến

Ưu Hóa Trải Nghiệm - Gia Tăng Phần Thưởng

Sự kiện | 


Ưu Hóa Trải Nghiệm - Gia Tăng Phần Thưởng

Quý Nhân sĩ thân mến,

Tại phiên bản Sinh Tử Chiến, Muội muội sẽ cập nhật lại kỹ năng và hiệu quả chiêu thức của các phái. Thông tin cụ thể như sau:

Lưu ý: Nội dung mang tính chất tham khảo, chưa thể đầy đủ bằng thực tế trong game, mong quý Nhân Sĩ dựa vào kết quả cuối cùng trong game khi cập nhật làm chuẩn.

Nội Dung

1. Ưu hóa Quần Hùng Tranh Bá
 • Điều chỉnh thời gian mở thành: 11:30-13:0018:00-22:00.
 • Thêm trừng phạt người chơi rời trận và treo máy.
 • Ưu hóa cơ chế xếp cặp, tích điểm tổ đội.
 • Hiển thị thành viên cùng phe trong bản đồ nhỏ.
 • Ưu hóa chat thành kênh chat phòng (chung phe) và kênh chat map (all), thêm kênh tin nhanh.
 • Hồi sinh thêm buff vô dịch trong thời gian nhất định.
2. Ưu hóa Gia Viên
 • Tăng giới hạn đạo cụ được bày biện.
 • Tăng giới hạn số lượng thú cưỡi, linh sủng được nuôi.
 • Tăng thành tựu và thưởng.
 • Ưu hóa hiển thị và thao tác trong gia viên.
3. Ưu hóa Độ Sôi Nổi Ngày
 • Quần Hùng Tranh Bá thêm phần thưởng độ sôi nổi, mỗi ngày tối đa nhận 20 điểm.
 • Nhiệm vụ Đại Thế Giới thêm phần thưởng độ đôi nổi, mỗi ngày tối đa nhận 15 điểm.
 • Đào Bảo thêm thưởng độ sôi nổi, mỗi ngày tối đa nhận 10 điểm.
4. Một số Ưu hóa khác
 • Giới hạn tu luyện bang tăng lên cấp 90.
 • Tăng thưởng EXP nhiệm vụ chính tuyến tân thủ chương 4-10.
 • Xem trước thuộc tính huấn dưỡng thú cưỡi.
 • Giao diện bảo vật thêm hiển thị số lượng đạo cụ đột phá trong túi.
 • Điều chỉnh tỉ lệ phần thưởng Bách Bảo Các.
 • Mở bậc trưởng thành thú cưỡi mới: Xích Thố, Tuyệt Ảnh, Huyền Quy, A Ngưu.
 • Thêm tính năng chat kết bái trong phó bản.
 • Giảm giá Vàng Khóa chuộc lại trong tính năng Đoạt Thư, Hộ Thư, thưởng không thay đổi.
 • Giảm giá Vàng Khóa chuộc lại trong tính năng Thích Thám, Tuần Tra, thưởng không thay đổi.
 • Giảm giá Vàng Khóa chuộc lại trong tính năng Khiêu Chiến Sư Môn, thưởng không thay đổi.
 • Thêm Khiêu Chiến Anh Hùng Đại Kim Cang Chỉ trong Võ Lâm Thần Thoại.
 • Trong giao diện Tiệm Cầm Đồ, điều chỉnh tính năng chọn nhanh phẩm chất Kim, Ngọc thành chọn nhanh Kim.

Thoả thuận sử dụng