Cập Nhật Phiên Bản Mới - Quần Hùng Tranh Bá

Từ đến

Điều Chỉnh Kỹ Năng/ Tâm Pháp

Sự kiện | 


Điều Chỉnh Kỹ Năng/ Tâm Pháp

Quý Nhân sĩ thân mến,

Tại phiên bản Quần Hùng Tranh Bá, Muội muội sẽ cập nhật lại kỹ năng và hiệu quả chiêu thức của các phái. Thông tin cụ thể như sau:

Lưu ý: Nội dung mang tính chất tham khảo, chưa thể đầy đủ bằng thực tế trong game, mong quý Nhân Sĩ dựa vào kết quả cuối cùng trong game khi cập nhật làm chuẩn.

Nội Dung

Vô Ngã Kiếm Quyết:
 • Kiếm Xuất Đồng Quy: Bỏ hiệu ứng tiêu cực duy trì mất sinh lực khi chiến đấu. Giới hạn sinh lực x2 so với hiện tại.
Thánh Hỏa Lệnh:
 • Thạch Hỏa Điện Quang: Mỗi đòn thêm cho mục tiêu "Thánh Hỏa Triền Thân", duy trì 6 giây.
 • Dẫn Hỏa Thiêu Thân: Tiến bậc 4, thời gian chờ giảm đến 10 giây.
 • Tinh Hỏa Liêu Nguyên: Tỉ lệ tiêu hao sinh lực từ "5/8/12/16/20%" chỉnh thành "7/14/21/28/35%". Sát thương mất sinh lực tối đa chỉnh từ 200 vạn tất cả các cấp thành "200/250/300/350/400" vạn.
Khuynh Thành Thích:
 • Nhất Tiếu Khuynh Thành: Nội lực tiêu hao 300 giảm thành 200. Chờ 20 giây thành 15 giây.
Ẩn Không Nhẫn:
 • Kinh Hồng: Thu chiêu 50% khiến địch hôn mê 1 giây.
 • Quỷ Khấp Thần Hào: 8% bị sát thương tăng lên 15%.
 • Toàn Vũ Hư Không:
  • Tăng điểm 1: Trong 8 giây bị tấn công, ẩn hình 3 giây.
  • Tăng điểm 2: Trong 8 giây bị tấn công, ẩn hình 4 giây.
  • Tăng điểm 3: Trong 8 giây bị tấn công, ẩn hình 5 giây.
  • Tăng điểm 4: Trong 8 giây bị tấn công, ẩn hình 5 giây, khi ẩn hình sát thưởng phải chịu giảm 75%.
 • Phong Thanh Hạc Lệ:
  • Tăng điểm 3: Ngự chiêu 40% khiến địch bị "Mù". 
  • Tăng điểm 4: Ngự chiêu 50% khiến địch bị "Mù". 
Mê Hồn Tiêu:
 • Lưu Tinh Truy Nguyệt: Hiệu quả giảm tốc giảm từ 15% còn 10%.
 • Thần Hồn Điên Đảo: Trong trạng thái "Thần Hồn Điên Đảo" tấn công khiến địch trúng độc 5 giây, giảm tốc và duy trì mất sinh lực, thực tế giảm tốc 40%.
 • Du Ti Thôi HồnKhi phản kích sẽ thêm cho mục tiêu 1 giây Định Thân.
 • Truy Hồn Đoạt Mệnh: Mỗi đòn gây cho mục tiêu 10% giảm tốc.
Thần Phong Quyết:
 • Sất Trá Ngâm Phong: Thu chiêu 50% khiến địch hôn mê 1 giây.
 • Vũ Loan Phùng NghênhĐòn thứ 2 khiến địch hôn mê đổi thành đòn 1 khiến địch hôn mê.
 • Thần Nhàn Khí Định: Tăng bậc 1, Phản đồn gây cho địch 10% giảm tốc.
 • Thần Diệt Hình Tiêu: Tấn công gây cho địch 10% giảm tốc.
Nghê Thường Động:
 • Phiên Cảo Y: Hồi sinh lực từ 5% chỉnh thành 10%.
 • Sách Đồng Hoa: Tất cả chiêu thức phục chế, sát thương +20%.
Hàng Long Chưởng Pháp:
 • Cuồng Long Loạn Vũ: Thời gian hôn mê khi tồn tại "Quyết Liệt" từ 1.5 giây tăng lên 3 giây.
Vi Đà Côn Pháp:
 • Hồng Hà Quán Nhật: Khi tấn công mục tiêu gây 10% giảm tốc chỉnh thành 20%.
 • Hoàng Thạch Nạp Lữ:
  • Tăng điểm 1: Hiệu quả tăng tốc từ 5 giây chỉnh thành 7 giây.
  • Tăng điểm 2: Hiệu quả tăng tốc từ 6 giây chỉnh thành 8 giây.
  • Tăng điểm 3: Hiệu quả tăng tốc từ 7 giây chỉnh thành 9 giây.
  • Tăng điểm 4: Hiệu quả tăng tốc từ 8 giây chỉnh thành 10 giây.
Tâm Pháp Hấp Huyết Ma Công
 • Giới hạn hấp huyết từ 5 chỉnh thành 10 vạn, tỉ lệ không đổi.
Tâm Pháp Oanh Lôi Tâm Pháp
 • Bạo kích từ 20% lên 30%.
Tâm Pháp Bi Tô Thanh Phong
 • Sát thương trúng độc từ 1% tăng lên 1.5%, giới hạn mục tiêu rớt sinh lực từ 2 vạn tăng lên 3 vạn.
Tâm Pháp Thánh Dũ Tẩy Lễ:
 • Tất cả hiệu quả hồi phục tăng từ 20% lên 30%.
Cái Bang Tâm Pháp
 • Hồi khí huyết từ 8000 điều chỉnh thành "5% sinh lực tối đa", mục tiêu chịu sát thương tăng thêm từ 10% tăng lên 15%.
Cực Lạc Cốc Tâm Pháp:
 • Bỏ trạng thái "Nhập Ma", hiệu quả duy trì rớt sinh lực của nhân vật.
Bất Diệt Chân Khí:
 • Tỉ lệ hồi sinh lực từ 10% tăng lên 15%, giới hạn hồi từ 5% thành 10% sinh lực tối đa.

Thoả thuận sử dụng