Cập Nhật Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ đến

Ưu Hóa Tính Năng

Sự kiện | 


Ưu Hóa Tính Năng

Nâng Cao Trải Nghiệm Nhân Sĩ Cửu Âm

 • Nâng cao trải nghiệm khi lên cấp , sẽ có hoạt động thăng cấp nhận thưởng level từ 71 đến 80 với giá trị rất lớn, phần thưởng hấp dẫn sẽ làm niềm vui và động lực tăng cấp của các nhân sĩ Cửu Âm tốt hơn (Dự kiến cập nhật vào tháng 11/2016).
 • Điều chỉnh phần thưởng võ học hấp dẫn hơn với hoạt động Do Thám/ Tuần Tra cho từng môn phái:
  • Võ Đang: có thể nhận mảnh "Hoa Sơn Kiếm Pháp".
  • Thiếu Lâm: có thể nhận mảnh "Ngũ Lang Bát Quái Côn".
  • Nga Mi: có thể nhận mảnh "Nghê Thường Động".
  • Cẩm Y Vệ: có thể nhận mảnh "Tâm Phật Chưởng".
  • Đường Môn: có thể nhận mảnh “Thần Phong Quyết”.
  • Cái Bang: có thể nhận mảnh “Túy Quyền”.
 • Thêm phần thưởng cuối của Boss Thế Giới, BXH sát thương thêm phần thưởng quà mảnh võ học cho hạng 2-10.
 • Thí Luyện – Tầm Bảo – mở thêm vào T2 hàng tuần.
 • Thí Luyện – Trúc Lâm Thám Bảo – Tăng thêm phần thưởng bạc khóa.
 • Thí Luyện – Quyết Chiến Địa Cung – Tăng thêm phần thưởng kinh nghiệm.
 • Thôn Mộ Sắc, Thanh Vân Bảo, Khổng Tước Sơn Trang thêm cách chơi Sát thủ giang hồ, trong quá trình vượt ải sẽ có cơ hội xuất hiện Sát thủ giang hồ, đánh bại hắn sẽ rơi ra mảnh võ học phẩm chất vàng, bạc.
 • Thí Luyện – Khai Quang/ Tâm Ma tăng tỉ lệ rớt nguyên liệu khai quang.

Ưu Hóa Tính Năng

 • Ưu hóa “Tiến cấp nội công” Nội công mỗi tầng đều chia thành nhiều phân đoạn, mỗi phân đoạn nhỏ chỉ cần có đủ một phần nguyên liệu cần thì có thể tiến cấp (Tổng số nguyên liệu cần để tiến cấp hoàn toàn không đổi).
 • Thôn Mộ Sắc, Thanh Vân Bảo, Khổng Tước Sơn Trang, nếu người chơi có công lực x1.5 lần so với công lực đề cử, sẽ mở tự động chiến đấu.
 • Tiệm Cầm Đồ thêm Mảnh Đài Đúc có thể mua bằng Vàng khóa.
 • Thêm điều chỉnh cấu hình “Kiểu tối giản” – giảm lag khi tham gia Bang hội chiến.
 • Ưu hóa tính năng “Danh hiệu” – một số danh hiệu đặc biệt dù không trang bị cũng sẽ cộng thêm thuộc tính bị động cho nhân sĩ.
 • Ưu hóa “Truy sát Bang Hội” Chọn chế độ Đồ Sát, mở Bảo vệ Lương Dân sẽ không bảo vệ Lương dân bị bang hội truy sát.
 • Thời gian x2 điểm Lôi Đài – thêm mốc 12:00-13:00 (Mới), 20:00-21:00.
 • Giảm phí hoàn thành nhanh nhiệm vụ Sư Môn từ 20 Vàng Khóa xuống còn 10 Vàng Khóa.
 • Sửa lỗi không tự giảm cấu hình khi chết trong Môn Phái Chiến.
 • Tăng số lượng được mua nguyên liệu khai quang trong Sàn giao dịch Thương hội.
 • Thêm hiển thị tên server với người chơi khi tham gia tính năng liên server.
 • Ưu hóa giao diện phong cảnh thế giới Cửu Âm.
 • Hoàn thiện tính năng “Chat” – có thể chat với nhân sĩ bên ngoài khi đang tham gia các tính năng hoạt động.
 • Tăng thêm kỹ năng Bang Hội – Giảm Bạo Thương – Giảm sát thương Hư chiêu.
 • Thêm chế độ ẩn danh xưng Vợ/Chồng trên nhân vật.
 • Có thể dùng Vàng giao dịch trên “Sàn Giao Dịch”.
 • Ưu hóa hàng loạt các giao diện tính năng Cửu Âm: BXH, hiển thị tên người chơi các server, khi đổi thành võ học Truy hồn trảo, phi trảo trên tay tăng hiệu ứng.v..v..
 • Cùng một số cập nhật khác.

Thoả thuận sử dụng