Cập Nhật Phiên Bản Mới - Cái Thế Vô Song

Từ đến

Điều Chỉnh Kỹ Năng

Sự kiện | 


Điều Chỉnh Kỹ Năng

Một Số Điều Chỉnh Nội Dung Quan Trọng

 • Cẩm Y Vệ - Điều chỉnh kỹ năng "Truy Hồn Trảo":
  • Giảm tỷ lệ % khiến mục tiêu Hôn mê khi Phản kích xuống từ 15%/25%/50%/75% --> 15%/25%/35%/50%.
  • Quỷ Trảo Thám U: điều chỉnh thành sau khi kết thúc hoàn toàn biến chiêu của "Quỷ Trảo Thám U" sẽ bắt đầu tính thời gian chờ, khoảng cách tấn công giảm xuống còn 8 --> 6.5m.
  • Bạch Cốt Nhiếp Hồn: giảm khoảng cách tấn công xuống còn 6.5m. Cơ số sát thương từ 1 đòn thành 3 đòn, tổng sát thương không đổi.
  • Cang Sách Dư Kình: tối đa cộng dồn giảm từ 50 tầng --> 20 tầng.
  • Lệ Quỷ Khi Thân: điều chỉnh thành sau khi dùng "Quỷ Trảo Thám U" đánh trúng mục tiêu hoặc "Ngự chiêu" thành công thì bản thân nhận trạng thái "Lệ Quỷ Khi Thân", lúc này thi triển "Thiết Kình Cang Sách" và "Đại Mạc Cô Hồn" mỗi lần tấn công nhận 1 tầng "Cang Sách Dư Kình".
 • Nga Mi - Điều chỉnh kỹ năng "Ly Biệt Thích":
  • Tăng tốc độ xuất chiêu "Vũ Hận Vân Thù".
  • "Sinh Ly Tử Biệt" có thể di chuyển khi đang thi triển chiêu thức, rút ngắn động tác thu chiêu. 3. Ngự chiêu thành công sẽ giảm 1 giây chờ của Nộ Chiêu, nhiều nhất giảm 5 giây.
 • Thiếu Lâm - Điều chỉnh kỹ năng "Vi Đà Côn":
  • Tăng tốc độ tấn công "Phục Hổ Thính Phong", trực tiếp khiến mục tiêu bay lên không.
  • Thêm hiệu quả khi ngự chiêu bản thân có trạng thái "Nạp Lữ", chiêu "Phục Hổ Thính Phong" kết thúc có thể thi triển thêm lần nữa ngay lập tức và không mất nội lực.
 • Võ Đang – Điều chỉnh kỹ năng “Thái Cực Kiếm”:
  • Ngự chiêu phản đòn: tăng thời gian giảm sát thương (mất hiệu quả giảm thương khi kết thúc phản đòn cuối cùng, sửa thành mất hiệu quả khi đánh xong chiêu thức).
 • Đường Môn – Điều chỉnh kỹ năng “Kim Xà Thích”.
  • Ngự chiêu phản đòn: tăng thời gian giảm sát thương (mất hiệu quả giảm thương khi kết thúc phản đòn cuối cùng, sửa thành mất hiệu quả khi đánh xong chiêu thức).
 • Phong Ma Trượng - Điều chỉnh kỹ năng "Ma Tôn Diệt Thế"
  • Trước khi điều chỉnh: Khi trong trạng thái “Đọa Ma” chuyển võ học khác có thể xảy ra tình trạng vẫn còn hiệu quả “Đọa Ma” (không mất sinh lực nhân vật).
  • Sau khi điều chỉnh: Khi trong trạng thái “Đọa Ma” chuyển võ học khác sẽ mất hiệu quả “Đọa Ma”. Tương tự toàn bộ võ học khác khi chuyển võ học sẽ mất hiệu quả của bộ võ học đó.

Thoả thuận sử dụng