Cập Nhật Phiên Bản Mới - Bát Đại Tông Môn

Từ đến

Ưu Hóa Trải Nghiệm - Gia Tăng Phần Thưởng

Sự kiện | 


Ưu Hóa Trải Nghiệm - Gia Tăng Phần Thưởng

Lưu ý:Nội dung mang tính chất tham khảo, chưa thể đầy đủ bằng thực tế trong game, mong quý Nhân Sĩ dựa vào kết quả cuối cùng trong game khi cập nhật làm chuẩn.

A. Ưu Hóa Về Gameplay

 • Ưu hóa Tống Kim - Đấu Hạng (Vòng Loại), quy tắc đấu loại không thay đổi:
  • Khi nhận thưởng x2, số lần mỗi tuần sẽ trừ đi 2 lần tương ứng.
  • Thời gian điều chỉnh thành 19:00-22:30 T2-T5.
  • Phần thưởng sẽ dựa vào số trận thắng để điều chỉnh tương ứng.
  • Thêm thông báo toàn server khi đấu thắng.
 • Ưu hóa gameplays Chiến Trường Sinh Tồn:
  • Rút ngắn thời gian giai đoạn 1 còn 5 phút.
  • Chiến Trường Sinh Tồn dời vào tính năng Tìm Lại Tài Nguyên.
 • Ưu hóa gameplay Khiêu Chiến Sư Môn:
  • Điều chỉnh thành xếp cặp liên môn phái, ngẫu nhiện chọn 1 môn phái trong những người xếp cặp để khiêu chiến, phần thưởng không bị ảnh hưởng.
 • Ưu hóa gameplays Hào Kiệt:
  • Giới hạn số lần mỗi ngày điều chỉnh thành 10 lần.
  • Tổng phần thưởng không thay đổi (thưởng nhiệm vụ 1 lần x2).
  • Phần thưởng Tìm Lại Tài Nguyên sẽ sẽ điều chỉnh tương ứng.
 • Ưu hóa tính năng Trang Sức Linh Sủng:
  • Tẩy luyện Trang Sức thêm tính năng khóa thuộc tính đã có.
  • Thêm tính năng luyện Mảnh Trang Sức.
  • Linh Sủng-Giao Diện Linh Sủng: thêm nút hiển thị nguồn nhận khi chọn trang sức.
  • Thêm lựa chọn khi tự động tẩy luyện: Sau khi tự động tẩy luyện đến công lực cao hơn sẽ tự động ngừng.
  • Nguyên liệu sau khi dung luyện Trang Sức Linh Sủng thay vì nhận qua thư sẽ được nhận trực tiếp.
 • Ưu hóa tính năng nhuộm thời trang:
  • Xem trước hiệu ứng nhuộm của thời trang chưa nhận được.
  • Thời trang chưa nhận sẽ hiển thị nút “Nhận”, nhấp sẽ nhảy đến giao diện thời trang.
 • Ưu hóa kỹ năng Sư Đồ:
  • Cấp Sư Đồ từ 82 chỉnh thành 92.
  • Cấp xuất sư từ 80 chỉnh thành 90.
  • Nhiệm vụ Thành Quả thêm nhiệm vụ đạt cấp 85 và 90.
 • Ưu hóa tính năng đúc Thần Binh:
  • Thêm Bùa Cấp 3 loại đặc biệt, dùng thay thế Bùa Cấp 3 thường thấy trong đúc thần binh.
  • Bùa loại đặc biệt không thể ghép từ Bùa cấp thấp, cũng không thể ghép thành Bùa cấp cao hơn.
  • Đổi trong Tiệm Tống Kim.
 • Ưu hóa tính năng luyện Thần Binh:
  • Thêm Đá Luyện Cấp 2 loại đặc biệt, dùng thay thế Đá Luyện Cấp 2 loại thường.
  • Đá Luyện đặc biệt không thể ghép từ Đá Luyện cấp thấp, cũng không thể ghép thành Đá Luyện cấp cao hơn.
  • Đổi trong Tiệm Lôi Đài.
 • Ưu hóa tính năng tăng cấp trang bị:
  • Thêm Đài Đúc-Nhỏ loại đặc biệt, dùng thay thế Đài Đúc thường khi tang cấp trang bị dưới cấp 70.
  • Đổi trong Tiệm Cấm Địa.
 • Ưu hóa tính năng khai quang trang bị:
  • Thêm nguyên liệu khai quang cấp 3, 4 loại đặc biệt: Dùng thay thế nguyên liệu khia quang cấp 3, 4 thường khi khai quang trang bị.
  • Nguyên liệu khai quang loại đặc biệt không thể ghép từ nguyên liệu cấp thấp, cũng không thể ghép thành nguyên liệu khai quang cấp cao hơn.
  • Nguyên liệu khai quang cấp 4 loại đặc biệt có thể đổi trong Tiệm Chiến Trường.
 • Ưu hóa Lãnh Địa Chiến:
  • Điều chỉnh thời gian kết thúc Đấu Giá từ 24:00 thành 23:00.
  • Điều chỉnh phần thưởng một số nhiệm vụ Cứ Điểm.
 • Ưu hóa Đào Bảo:
  • Hoàn thành Đào Bảo sẽ tự động bật ra giao diện sử dụng Tàng Bảo Đồ.

B. Một Số Điều Chỉnh Khác - Ưu Hóa Phần Thưởng

 • Thí Luyện: Thêm tính năng mua số lần, mỗi loại thí luyện mỗi ngày tối đa được mua thêm 3 lần.
 • Phiêu Bạt Giang Hồ-Thiên Lý mã sau khi dùng sẽ tự động nhảy đến ải 11 khiêu chiến.
 • Hạng 2-5 BXH sát thương Cao Thủ (BOSS Thế Giới) sẽ thêm túi Mảnh Võ Học Ngọc Khóa.
 • Cấm Địa-Nhạn Môn Quan Khó thêm túi Mảnh Ngọc.
 • Cấm Địa-Bích Khê Lâm thêm Tu Vi và Búa Rèn trong phần thưởng.
 • Cấm Địa-Xà Quật điều chỉnh phần thưởng thành Thú Hồn, Linh Sủng Tiến Cấp Đơn, Linh Sủng Đột Phá Đơn… (Tu Vi và Búa Rèn cũ sẽ chuyển sang Bích Khê Lâm).
 • Bảng tích điểm và bảng diệt người chơi của môn phái sẽ căn cứ vào mốc môn phái để tăng phần thưởng, gồm Mảnh Nội 4 Môn Phái, Túi Nguyên Liệu…
 • Đoạt Thư/Hộ Thư căn cứ vào mốc môn phái để tăng phần thưởng, gồm Mảnh Nội 4 Môn Phái, Túi Nguyên Liệu…
 • Võ Lâm Minh Chủ: Phần thưởng nguyên liệu khai quang đổi thành lương thảo, yên ngựa... đồng thời tăng số lượng phần thưởng.
 • Hoa Sơn Chi Lĩnh: Phần thưởng nguyên liệu khai quang đổi thành lương thảo, yên ngựa... đồng thời tăng số lượng phần thưởng.
 • Tiệm đổi trong Thiên Thê Lôi Đài: Tăng giới hạn đổi Khóa Luyện và Đá Luyện mỗi ngày lên 10.
 • Nhiệm vụ Sư Môn: Tăng số lượng phần thưởng.
 • Giao dịch-Thương hội: Điều chỉnh giới hạn mua nguyên liệu khai quang thành 50.
 • Tiệm Cầm Đồ: Tăng Đá Đúc lên 100 và 200 phần.
 • Nguyên liệu đặc biệt và nguyên liệu thường tiêu hao khi tăng cấp trang bị và khai quang sẽ được hoàn trả khi đúc lại trang bị và thay thế trang bị.
 • Thú cưỡi-Đại Mạc Châu mở hình thước cưỡi đôi.
 • Võ Lâm Thần Thoại thêm mới khiêu chiến BOSS võ học “Khuynh Thành Thích”.
 • Chiến trường nhiều người: Ưu hóa bắt cặp theo chiến lực giữa các cụm, tiệm đổi điểm thêm mới Tẩy Sức Phấn và nguyên liệu khai quang cao cấp đặc biệt, điều chỉnh giá và giới hạn số lượng đổi của một số thương phẩm.
 • Cấm địa: Tiệm đổi điểm thêm mới vật phẩm chế tạo Đài Đúc.
 • Lôi Đài Thiên Thê: Tiệm đổi điểm thêm mới Khóa Luyện, Đá Luyện Cấp 2.
 • Tống Kim: Tiệm đổi điểm thêm mới Bùa Cấp 3.
 • Hoa Sơn Luận Kiếm: Tăng lượng nguyên liệu khai quang trong nhiệm vụ ngày, phần thưởng giai đoạn sẽ thêm Đài Đúc và Tàng Bảo Đồ-Dễ, thưởng liên server sẽ thêm Tàng Bảo Đồ-Cao và Rương Tinh Anh Thần Vũ, đạo cụ xếp hạng 5v5 thêm mới nội dung phần thưởng.
 • Đại Hội Võ Lâm: Tiệm đổi điểm thêm mới Tàng Bảo Đồ-Dễ.
 • Thí Luyện - Làm Giàu (Bạc Khóa): Tăng số lượng Bạc Khóa rơi trong Bắt Trộm, Địa Cung Tầm Bảo.
 • Lãnh Địa Chiến: Tăng phần thưởng cứ điểm ngày.
 • Nhiệm vụ bang: tăng cống hiến và quỹ bang trong phần thưởng.
 • Tiệm bang: Điều chỉnh loại và giá đổi của một số vật phẩm trong tiệm.
 • Nhiệm vụ Sư Môn: Điều chỉnh phần thưởng thêm của 15 vòng nhiệm vụ.
 • Tiệm Cống Hiến môn phái: Điều chỉnh mỗi lần được đổi 10 chân khí, tăng đổi tu vi.

Thoả thuận sử dụng