Cập nhật phiên bản Đồ Long Tranh Bá

Từ

Điều Chỉnh Kỹ Năng/ Tâm Pháp

Sự kiện | 


Điều Chỉnh Kỹ Năng/ Tâm Pháp

Qúy Nhân sĩ thân mến,

Tại phiên bản Đồ Long Tranh Bá, Muội muội sẽ cập nhật lại kỹ năng và hiệu quả chiêu thức của các phái. Thông tin cụ thể như sau:

Lưu ý: Nội dung mang tính chất tham khảo, chưa thể đầy đủ bằng thực tế trong game, mong quý Nhân Sĩ dựa vào kết quả cuối cùng trong game khi cập nhật làm chuẩn.

Nội Dung

Võ Đang – Thái Cực Kiếm
 • Thiên Mã Hành Không:
  • Tăng điểm 3: Hiệu quả hồi máu tăng thành 20%, tương ứng với hiệu quả ban đầu của Tăng điểm 4.
  • Tăng điểm 4: Giữ nguyên sát thương chiêu thức, điều chỉnh cơ chế chiêu thức. Sau khi sử dụng chiêu thức sẽ trao đổi qua lại tỉ lệ giữa HP và nội công, đồng thời xuất chiêu không tốn nội lực.
Nga Mi – Ly Biệt Thích
 • Ái Biệt Ly Khổ:
  • Tăng điểm 3: “Phóng ra phía trước 3 Song Thích Hồi Toàn Tiêu” sửa thành “phóng ra xung quanh 4 Song Thích Hồi Toàn Tiêu”, [Ly Khổ] mà mục tiêu phải chịu từ 3 tầng sửa thành 4 tầng (Tương ứng với hiệu quả ban đầu của Tăng điểm 4).
  • Tăng điểm 4: Điều chỉnh hiệu quả Chiêu thức, sau khi sử dụng có thể hồi điểm phòng ngự tại chỗ, giúp bản thân và bạn trong phạm vi 4m, trong vòng 2 giây chống đỡ sát thương phải chịu, nhưng chiêu thức không gây sát thương cho kẻ địch, thời gian CD cũng đã được điều chỉnh.
Đường Môn – Kim Xà Thích
 • Tùy hành: Khi nhận buff [Tùy hành] đồng thời còn được 1 giây “Tàng hình”, ngoài ra khi đang trong trạng thái Tàng hình, lần đầu tấn công mục tiêu Lực công kích tăng 20% và hủy trạng thái Tàng hinh.
 • Thôn kình: Tăng điểm 4: Thêm hiệu quả skill,  trong vòng 15 giây sau khi thi triển nộ chiêu tiếp tục xuất chiêu Tùy hành, trạng thái Tàng hình sẽ được duy trì trong 4 giây.
Thiếu Lâm – Vi Đà Côn
 • Hồng Hà Quán Nhật:
  • Ban đầu: Thời gian giảm tốc kẻ địch từ 3 giây tăng thành 6 giây, tốc độ giảm tốc không đổi.
  • Tăng điểm 1: Khi đang có Nạp Lữ, thi triển chiêu thức kèm Hoàng bá thể (Tương ứng với hiệu quả ban đầu của Tăng điểm 2).
  • Tăng điểm 2: Trực tiếp xuất chiêu kèm hoàng bá thể (Tương ứng với hiệu quả ban đầu của Tăng điểm 3).
  • Tăng điểm 3: Khi đang có Nạp Lữ, tấn công mục tiêu gây hôn mê 2 giây (Tương ứng với hiệu quả ban đầu của Tăng điểm 4).
  • Tăng điểm 4: Điều chỉnh hiệu quả chiêu thức, sau khi xuất chiêu trong vòng 3 giây bản thân được giảm sát thương 80% nhưng chiêu thức không gây sát hại cho kẻ địch, Đồng thời khi xuất chiêu sẽ giúp bạn bè trong phạm vi 4m chia sẻ 1 nửa sát thương phải chịu trong 3 giây.
Cái Bang - Giáng Long Chưởng Pháp
 • Long Khiếu Cửu Thiên:
  • Tăng điểm 4: Sửa thành khi HP bản thân thấp hơn 50%, chiêu thức tăng 50%; HP thấp hơn 30%, chiêu thức tăng 70%.
 • Song Long Xuất Hải:
  • Thêm hiệu quả skill: nếu có trạng thái [Hàm Chiến], phạm vi độ rộng khi tấn công của chiêu thức tăng thành 5m.
Giang Hồ - Long Trảo Thủ
 • Nã Vân: Khi phá được ngự chiêu của mục tiêu sẽ làm mất lượng lớn điểm bá thể của mục tiêu, đồng thời kéo mục tiêu đến trước mặt và bạo kích của chiêu thức sẽ được chuyển sang trạng thái 100% bạo kích (hiệu quả này có ngay khi chiêu thức ở mức ban đầu).
 • Đảo Hư: Thêm hiệu quả skill, giữ nguyên hiệu quả chiêu thức, thêm hoàng bá thể cho chiêu thức.
Tâm Pháp Võ Đang
 • Tốc độ hồi máu từ 10 giây thành 5 giây, tổng lượng máu hồi không đổi.
 • Thời gian chờ kích hoạt tâm pháp từ 120 giây thành 60 giây.
Tâm Pháp Nga My
 • Sát thương mà hộ thuẫn chân khí nhận sẽ tăng theo Level.
 • Sát thương mà hộ thuẫn phản đòn nhận từ 50% chỉnh thành 100%.
Tâm Pháp Thiếu Lâm
 • Điều kiện hồi máu khi bị tấn công 10 lần giảm còn 5 lần.
Hiệu quả hồi máu tăng Tâm pháp Cái Bang:
 • Tỉ lệ kích hoạt “Tửu Vũ”, từ 10% tăng thành 20%.
Thiên Nhất Kích
 • Tăng mức sát thương thêm do bạo kích.
Hấp Huyết Ma Công:
 • Hiệu quả Hấp huyết từ 2% thành 5%, mỗi lần hút nhiều nhất 5 vạn.
Thượng Nguyên Thanh Khí:
 • Điều kiện để “Mỗi 5 giây hồi 1 lượng máu nhất định và 50 nội lực”, từ “Level bản thân càng cao, lượng hồi càng nhiều” chỉnh thành “Tỉ lệ sinh lực bị mất nhiều, lượng hồi càng nhiều”.
Bi Tô Thanh Phong:
 • Sát thương lớn nhất của hiệu quả trúng độc gấp 2 so với trước đây.
Súc Thế Đãi Phát:
 • Hệ số cộng thêm của sát thương thêm gấp 2 lần so với trước đây.
Thiên Tầm Công:
 • Không dùng để kích hoạt tâm pháp Kiên Cường.

Thoả thuận sử dụng