15/09 - Khai Mở [S52] Nga My - Cụm Server Tái Khởi

Từ đến

Khai Mở [S52] Nga My - Cụm Server Tái Khởi

Sự kiện | 


Khai Mở [S52] Nga My - Cụm Server Tái Khởi

Vào lúc 10:00 ngày 15/09/2018,  Cụm Tái Khởi sẽ khai mở máy chủ mới S52 - Nga My, chào đón tất cả Nhân Sĩ đến với thế giới võ hiệp kỳ thú nhưng cũng không kém phần thơ mộng hữu tình của Cửu Âm.

Những quyền lợi chỉ có ở server S52 Nga My:

Tăng cấp 90 nhanh nhận quà Tái Xuất
Boss Thế giới x5 tỷ lệ nhận cổ phổ giang hồ
Đăng nhập 7 ngày nhận mảnh Khuynh Thành Thích

Số ngày đăng nhậpPhần Thưởng
Đăng nhập ngày 1
 • Mảnh Nghê Thường Động x50
 • Mảnh Hỗn Nguyên Công x50
 • Rương khảm ngọc x20
 • Chìa khảm ngọc x20
Đăng nhập ngày 2
 • Mảnh Nghê Thường Động x50
 • Mảnh Hỗn Nguyên Công x50
 • Rương khảm ngọc x20
 • Chìa khảm ngọc x20
Đăng nhập ngày 3
 • Mảnh Nghê Thường Động x50
 • Đại Thánh x80
 • Lam Tiên Ông x1
 • Rương khảm ngọc x20
 • Chìa khảm ngọc x20
Đăng nhập ngày 4
 • Mảnh Nghê Thường Động x50
 • Đại Thánh x120
 • Rương khảm ngọc x20
 • Chìa khảm ngọc x20
Đăng nhập ngày 5
 • Đá đúc cấp 1 x300
 • Ngọc cầu nhung x60
 • Vải lv 1 x30
 • Rương khảm ngọc x30
 • Chìa khảm ngọc x30
Đăng nhập ngày 6
 • Đá đúc cấp 1 x300
 • Ngọc cầu nhung x60
 • Vải lv 1 x30
 • Rương khảm ngọc x30
 • Chìa khảm ngọc x30
Đăng nhập ngày 7
 • Mảnh Khuynh Thành Thích x50
 • Kỳ Long x1
 • Đá đúc cấp 1 x400
 • Ngọc cầu nhung x60
 • Vải lv 1 x30
 • Rương khảm ngọc x30
 • Chìa khảm ngọc x30


Quý Nhân Sĩ có thể tải và cài đặt Cửu Âm như sau:

Chúc các Nhân Sĩ có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị cùng Cửu Âm!

Thoả thuận sử dụng