08/03 - Khai Mở Server Mới S89 Bắc Cái - Cụm Server Mới Tông Sư

Từ

Sự Kiện Đua Top Server Mới S89 Bắc Cái

Sự kiện | 


Sự Kiện Đua Top Server Mới S89 Bắc Cái

Sự kiện đua Top máy chủ mới S89 Bắc Cái, cơ hội để các nhân sĩ cao thủ võ lâm đoạt những phần thưởng cực kỳ giá trị

Nội Dung

  • Thời gian: Từ 10:00 Ngày 08/03/2023 đến 23:59 ngày 14/03/2023
  • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ tham gia server mới S88 Yến Gia

Phần Thưởng

Top 1 Công LựcSố LượngThời Hạn
PVC - Đồ Long Đao01Vĩnh Viễn
Thần Khí NT - Xuân Phong Y01Vĩnh Viễn
Danh Hiệu - Cầu Bại Bất Bại0114 ngày
Rương Chọn Võ Kỹ Thiên Ma Bát Âm05 
Mảnh Thiên Ma Bát Âm50
Mảnh Cầu Bại Côn Pháp150 
Hồn-Tiểu Kỳ Lân30
Mảnh Nội Công Tuyệt50 
Bộ Bảo Vật Quần Tinh01 Vĩnh Viễn

Top 2 Công LựcSố LượngThời Hạn
Ngoại Trang - Quỳnh Tiêu Thường01Vĩnh Viễn
PVC - Dương Xuân Huyền Tuyết Kiếm01Vĩnh Viễn
Danh Hiệu - Long Hổ Tranh Bá017 Ngày
Rương Võ Kỹ Cầu Bại Côn Pháp10
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp50
Mảnh Cầu Bại Côn Pháp120
Bộ Bảo Vật Hỏa Lân01Vĩnh Viễn
Mảnh Nội Công Tuyệt40
Hồn-Tiểu Kỳ Lân15

Top 3 Công LựcSố LượngThời Hạn
PVC - Hàn Băng Kiếm01Vĩnh Viễn
Danh Hiệu - Long Hổ Tranh Bá017 ngày
Mảnh Mị Ảnh Kiếm Pháp30
Mảnh Cầu Bại Côn Pháp100
Rương Võ Kỹ Cầu Bại Côn Pháp05
Bộ Bảo Vật Hỏa Lân01Vĩnh Viễn
Mảnh Nội Công Tuyệt30
Hồn-Tiên Hạc20

Top 4-5 Công LựcSố LượngThời Hạn
Ngoại Trang - Quỳnh Tiêu Thường0130 Ngày
Hồn-Kim Trư10
Mảnh Cầu Bại Côn Pháp50
Mảnh Thánh Hỏa Lệnh100
Bảo Vật Hỏa Lân01Vĩnh Viễn
Mảnh Nội Công Tuyệt15

Top 6-10 Công LựcSố LượngThời Hạn
Mảnh Cầu Bại Côn Pháp30
Mảnh Thánh Hỏa Lệnh50
Bộ Bảo Vật U Tuyết01Vĩnh Viễn
Lĩnh Ngộ Cổ Phổ70
Mảnh Nội Công Tuyệt05
Hồn-Kim Trư05
Lưu Ý Khi Nhận Thưởng
  • Phần thưởng sẽ được BĐH trao trực tiếp qua thư ingame

Ngoại Trang Xuân Phong Y - PVC Đồ Long Đao


Ngoại Trang Quỳnh Tiêu Thường & PVC - Dương Xuân Huyền Thiết Kiếm

Thoả thuận sử dụng