04/02 - Khai Mở Server Mới S73 Phong Vân - Cụm Server Phong Vân

Từ

Sự Kiện Đua Top Server Mới S73 Phong Vân

Sự kiện | 


Sự Kiện Đua Top Server Mới S73 Phong Vân

Sự kiện đua Top máy chủ mới S73 Phong Vân, cơ hội để các nhân sĩ cao thủ võ lâm đoạt những phần thưởng cực kỳ giá trị

Nội Dung

  • Thời gian: Từ 10:00 Ngày 04/02/2021 đến 23:59 ngày 10/02/2021
  • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ tham gia server mới S73 Phong Vân

Phần Thưởng

Top 1 Công Lực

Số LượngThời Hạn
 Mảnh Cổ Phổ Võ Học Thiên Ma Bát Âm50Vĩnh Viễn
 Mảnh Cổ Phổ Võ Học Huyết Hải Ma Đao150 Vĩnh Viễn
 Bộ bảo vật Hỏa Lân1 Vĩnh Viễn
PVC Đồ Long Đao1 15 Ngày
PVC Mặc Vân Trang1 Vĩnh Viễn

Top 2-3 Công Lực

Số LượngThời Hạn
Mảnh Cổ Phổ Võ Học Huyết Hải Ma Đao100Vĩnh Viễn
 Bộ bảo vật U Tuyết1 Vĩnh Viễn
 Lĩnh Ngộ Cổ Phổ100 Vĩnh Viễn
PVC Phá Quân Du Long Phiến1 Vĩnh Viễn


Top 4-5 Công Lực

Số LượngThời Hạn
Mảnh Cổ Phổ Võ Học Thánh Hỏa Lệnh100Vĩnh Viễn
 Bộ bảo vật U Tuyết1 Vĩnh Viễn
 Lĩnh Ngộ Cổ Phổ100 Vĩnh Viễn
PVC Viên Nguyệt Đao1 Vĩnh Viễn


Top 6-10 Công Lực
 
Số LượngThời Hạn
Mảnh Cổ Phổ Võ Học Thánh Hỏa Lệnh70Vĩnh Viễn
  Bộ bảo vật U Tuyết1 Vĩnh Viễn
 Lĩnh Ngộ Cổ Phổ70 Vĩnh Viễn
Lưu Ý Khi Nhận Thưởng
  • Phần thưởng sẽ được BĐH trao trực tiếp qua thư ingame

PVC Mặc Vân Trang

Phong vật Chí "Đồ Long Đao"

Thoả thuận sử dụng