App icon

Tài Khoản Chơi Ngay


Giải Đáp

Tôi muốn đăng ký thông tin bảo mật cho tài khoản “Chơi ngay”
  • Bước 1: Ngay tại giao diện chính chọn “Chơi Ngay

  • Bước 2: Chọn “Hỗ Trợ

  • Lưu ý: Nếu tài khoản đang đăng nhập bằng Zalo hoặc ZingID trên thiết bị này thì bảng đăng nhập này sẽ không hiển thị. Khi đó ta làm như sau:
  • Ở Giao Diện chính chọn “Chuyển đổi tài khoản” rồi làm lại Bước 2

  • Bước 3: Chọn “Bảo vệ tài khoản chơi ngay

  • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin bảo mật.

  • Lưu ý:
   • Email phải là Email chính xác để hệ thống gửi thông tin xác nhận.
   • Mật khẩu là mật khẩu của tài khoản chơi ngay, không phải mật khẩu của email.
  • Bước 5: Kiểm tra email, xác nhận tài khoản (Thực hiện ngay sau khi hoàn thành bước 4).

Nhấp vào link

 • Sau khi ấn “Xác nhân”, tài khoản quý Nhân Sĩ đã được bảo vệ. Tài khoản này sẽ không bị mất khi chơi ở thiết bị khác hoặc lỡ tay xóa game.
Tôi muốn chơi tài khoản “Chơi ngay” trên thiết bị khác
  • Bước 1: Thao tác trên thiết bị đang sử dụng tài khoản “Chơi ngay”.
  • Các bước còn lại thao tác trên thiết bị muốn nhập tài khoản “Chơi ngay”.
   • Bước 1: Đăng ký thông tin bảo vệ tài khoản (vui lòng tham khảo câu giải đáp ở phía trên).
   • Bước 2: Chọn “Hỗ Trợ”.

Lưu ý: Nếu tài khoản đang đăng nhập bằng Zalo hoặc ZingID trên thiết bị này thì bảng đăng nhập này sẽ không hiển thị. Khi đó ta làm như sau:

   • Ở Giao Diện chính chọn “Chuyển đổi tài khoản” rồi làm lại Bước 2.
   • Bước 3: Chọn “Khôi phục tài khoản chơi ngay”

   • Bước 4: Điền thông tin bảo mật.

  • Sau khi ấn “Đồng ý”, Tài khoản “Chơi Ngay” của quý Nhân Sĩ đã có thể sử dụng trên thiết bị khác.
Trên thiết bị của tôi chỉ có 1 nút “Chơi ngay”

Hiện tại, khi quý Nhân Sĩ khi chơi Cửu Âm VNG tại nước ngoài chỉ có thể sử dụng tài khoản “Chơi ngay”.

BĐH Trân Trọng!

Thiết bị khác đang đăng nhập tài khoản chơi ngay của tôi, làm cách nào để thoát ra?
 • Trong trường hợp này, có 2 cách để giải quyết như sau:
  • Xóa cache dữ liệu Cửu Âm trong máy, trường hợp này trên các thiết bị khác nhau sẽ có cách làm khác nhau nên tiểu muội xin không hướng dẫn chi tiết.
  • Tải và cài đặt lại phiên bản mới nhất tại Appstore/CH Play hoặc trang chủ http://cuuam.360game.vn/

Thoả thuận sử dụng