App icon

Tỷ Thí


Tỷ Thí

Nhân Sĩ đạt cấp 22 sẽ mở tính năng Tỷ Thí. Nhấn vào người mời tỷ thí hoặc vào giao diện tỷ thí mời bạn để tiến hành tỷ thí.

Quy Tắc

  • Chọn hình đại diện của đối phương và chọn Tỷ Thí.
  • Chọn tên đối phương trong kênh chat và chọn Tỷ Thí.
  • Chọn đối thủ trong giao diện Tỷ Thí.
  • Hai Bên đồng ý sẽ bắt đầu Tỷ Thí.
  • Bày Lôi Đài có thể chấp nhận khiêu chiến trực tiếp.
  • Khi ghép ngẫu nhiên sẽ ghép người chơi thực lực tương đương hoặc người chơi có bày Lôi Đài.
  • Đánh thắng sẽ được lật thẻ nhận thưởng.
  • Thắng liên tục 5 trận, hệ thống sẽ thông báo rộng rãi.

Thoả thuận sử dụng