App icon

Môn Phái Chiến


Môn Phái Chiến

Nhân Sĩ đạt cấp 30 sẽ mở được tính năng Môn Phái Chiến. Phó Chưởng Môn hoặc Chấp Sự tuyên chiến phái khác, giành thắng lợi trong Môn Phái Chiến. Diệt Nhân Sĩ địch, gây sát thương cho Chưởng Môn, Cờ, Thủ Vệ điểm hồi sinh sẽ nhận được điểm. Điểm càng cao, thưởng càng nhiều.

Quy Tắc Tuyên Chiến

 • Chỉ Phó Chưởng Môn hoặc Chấp Sự được tuyên chiến.
 • Tuyên chiến trước 20:00 thì 20:30 ngày hôm sau sẽ mở Môn Phái Chiến.
 • Tuyên chiến sau 20:00 thì 20:30 ngày kế mở Môn Phái Chiến.
 • Tuyên chiến tiệu hao 10000 Quỹ Phái.

Tuyên Chiến Cần Biết

 • Phái đã tuyên chiến, đã bị tuyên chiến hoặc đang trong Môn Phái Chiến không thể bị tuyên chiến.
 • Phái đã tuyên chiến, 24 giờ sau khi  Môn Phái Chiến kết thúc mới có thể tuyên chiến lại.
 • Mỗi phái mỗi tuần được tuyên chiến 2 lần.

Chiến Thuật Phe Công

 • Sau khi chiếm cờ có thể gây sát thương cho Chưởng Môn.
 • Cừng lúc chiếm 2 cờ, có thể gây sát thương X2.
 • Diệt Thủ Vệ điểm hồi sinh nhận quyền kiểm soát điểm này.
 • Trong vòng 30 phút, diệt được Chưởng Môn sẽ chiến thắng.

Chiến Thuật Phe Thủ

 • Giữ vững 30 phút, Chưởng Môn chưa bị diệt sẽ thắng.
 • Bảo vệ Chưởng Môn đồng thời tìm cách chiếm lại cờ, giúp giảm sát thương Chưởng Môn phải chịu. Khi chiếm hữu cả 2 cờ Chưởng Môn sẽ ở trạng thái vô địch.

Thoả thuận sử dụng