App icon

Lôi Đài


Lôi Đài

Nhân Sĩ đạt cấp 20 sẽ mở được tính năng Lôi Đài. Cá nhân online đối kháng, xếp hạng theo điểm, tự động ghép đối thủ có điểm tương đương để chiến đấu. Cao thủ so tài, phải dựa cả vào thực lực và kỹ thuật mới tìm ra được cao thủ võ lâm.

Quy Tắc

  • Mở trong thời gian quy định mỗi ngày từ 12:00 – 23:30.
  • Ban Đầu có 1000 Điểm Lôi Đài, thắng tăng điểm, thua trừ điểm.
  • Vào lúc 20:00 – 21:00 sẽ là thời gian x2 điểm lôi đài, thắng nhận điểm x2, thua không ảnh hưởng.
  • Bậc ban đầu là Võ Sĩ, tăng điểm sẽ tăng dần: Cao Thủ - Danh Túc – Tôn Sư – Thái Đấu – Chí Tôn.
  • 01:00 mỗi ngày sẽ phát thưởng bậc hôm trước, bậc càng cao thưởng càng cao.
  • Xếp hạng theo điểm, không tham gia lần trước sẽ không được xếp hạng.
  • Thưởng hàng tuần tính theo hạng tối chủ nhật, phát thưởng vào 01:00 thứ hai tuần sau.
  • 02:00 thứ hai hàng tuần, Điểm Lôi Đài khôi phục lại ban đầu.
  • Điểm tối đa nhận dược mỗi ngày chịu ảnh hưởng của bậc đấu.
  • Mỗi ngày giành thắng lợi được nhận tối đa 20 Uy Danh.

Thoả thuận sử dụng