App icon

Lãnh Địa Chiến


Lãnh Địa Chiến

Triều đình ban bố 14 danh hiệu vinh dự để các bang hội tranh đoạt. Tất cả các bang hội đều có thể tiến hành tranh đoạt danh hiệu. Bang đoạt được danh hiệu nhận nhiều phần thưởng, vang danh giang hồ.

Tham Gia Đấu Giá

 • 00:00 mỗi thứ 3, 5, 7 bắt đầu đấu giá, kéo dài đến 24:00 trước ngày khi thi đấu.
 • Hai bang đúng đầu có tư cách tranh đoạt danh hiệu.
 • Xếp hạng theo độ năng động bang, trong thời gian đấu giá, chỉ khi tăng cống hiến bang mới tăng năng động.

Tham Chiến

 • Đạt cấp 35 mới có thể tham chiến.
 • Ngày thi đấu:  Thứ 2, 4, 6 hàng tuần.
 • 00:00 – 20:00 ngày thi đấu có thể báo danh offline.
 • Thời gian báo danh trận 1 20:00 – 20:10, trận 2 21:00 – 21:10.
 • Chiến đấu chính thức trận 1 20:10 – 20:50, trận 2 21:10 – 21:50.

Kết Quả

 • Mỗi trận chiến kết thúc sẽ công bố kết quả ngay.
 • 21:55 ngày thi đấu công bố kết quả nhận danh hiệu.

Thưởng Lãnh Địa Chiến

 • Thưởng chiến công: Tất cả thành viên bang tham gia chiến đấu được nhận thưởng theo số trận thắng thua và chiến công.
 • Thành viên bang giành được danh hiệu mỗi ngày nhận 1 phần thưởng vinh dự.

Thoả thuận sử dụng