App icon

Hoa Sơn Luận Kiếm


Hoa Sơn Luận Kiếm

Nhân Sĩ đạt cấp 35 sẽ mở được tính năng Hoa Sơn Luận Kiếm. Hoa Sơn Luận Kiếm chia làm 2 thể loại: 1vs1 và 5vs5. Đánh bại đối thủ giành chiến thắng. Không ngừng chiến thắng đối thủ để tăng cấp, cấp càng cao phần thưởng càng lớn.

Quy Tắc

  • Hoạt động mở vào lúc 12:00 – 23:59  mỗi ngày, tất cả người chơi trực lực đều ngang nhau, nhưng võ học được tự chọn. Võ đã học, nhân sĩ có thể dùng tùy ý. Ngoài ra, nhân sĩ còn có thể chọn võ học miễn phí hạn giờ.
  • Võ công người chơi đã chọn, các chiêu thức đều là cấp tối đa, cấp cảnh giới là 8, nhân sĩ có thể chủ động phân phối 8 điểm kỹ năng, nếu không phân phối thì hệ thống tự động tăng điểm kỹ năng vào các kỹ năng có thể tăng.
  • Hệ thống sẽ căn cứ vào cấp Đấu Trường bình quân của cá nhân/đội tìm đồng đội hay địch.
  • Trong Thi Đấu 5vs5, trong phòng nếu có chỗ trống hệ thống sẽ liên máy chủ ghép đồng đội.
  • Trong lúc thi đấu không thể hồi sinh, cùng đồng đội đánh bại tất cả đối thủ sẽ thắng.
  • Hạng Đấu Trường căn cứ vào cấp Đấu Trường, thắng sẽ tăng cấp, bại bị giảm cấp. Lưu Ý: Đội Hoàng Kim trở xuống bị bại cũng không giảm cấp Đấu Trường, nhưng thoát giữa chừng sẽ bị trừ cấp Đấu Trường.
  • Cấp Đấu Trường và hạng Đấu Trường thiết lập lại lúc 05:00 sáng thứ 2 hàng tuần.

Thoả thuận sử dụng