App icon

Đại Hội Võ Lâm


Đại Hội Võ Lâm

Nhân sĩ đạt cấp 15 sẽ mở được tính năng Đại Hội Võ Lâm. Thi Đấu cá nhân, đánh bái cao thủ trong bảng Xếp hạng Đại Hội Võ Lâm và tăng hạng giang hồ.

Quy Tắc

  • Mỗi ngày Đại Hội Võ Lâm sẽ mở vào lúc 00:00 – 22:00 mỗi ngày.
  • Đánh bại người hạng cao hơn sẽ tặng hạng.
  • Bị người hạng thấp hơn đánh bại sẽ rơi hạng.
  • 22:00 mỗi ngày tổng kết và phát thưởng.
  • Người trong Top 1000, mỗi lần vượt hơn hạng kỷ lục của bản thân sẽ nhận thưởng Vàng Khóa.
  • Đại Hội Võ Lâm chỉ cho phép chiến dấu tự động.
  • Trong Đại Hội Võ Lâm, hiệu quả hồi sinh lực giảm 50%.
  • Trong Đại Hội Võ Lâm, không thể đổi chiêu thức.

Thoả thuận sử dụng