App icon

Bang Hội Chiến


Bang Hội Chiến

Nhân sĩ đạt cấp 35 sẽ mở được tính năng Bang Hội Chiến. Các bang đấu giá để chiến Quang Minh Đỉnh, nhiều bang cùng trong cảnh nhiều người chiến đấu tìm ra bang chiến thắng, bang chiếm Quang Minh Đỉnh sẽ nhận được phần thưởng.

Đấu Giá

 • Thứ 2 – Thứ 7 hàng tuần là thời gian Đấu Giá Bang Hội Chiến, tất cả bang có thể tham gia.
 • Chỉ bang chủ và bang phó mới được đấu giá.
 • Từ lúc Đấu Giá thành công, Quỹ Bang nhận thêm chuyển thành Quỹ Đấu giá Bang Hội Chiến.
 • Trong thời gian đấu giá hủy đấu giá, toàn bộ Quỹ Đấu Giá sẽ được hoàn trả vào Quỹ Bang, sau khi hủy vẫn có thể tiếp tục đấu giá.
 • Đấu giá kết thúc vào 23:59 Thứ 7, Top 3 Bang có Quỹ Đấu Giá cao nhất sẽ tham gia Bang Hội Chiến tranh đoạt Quang Minh Đỉnh, đồng thời trừ toàn bộ Quỹ Đấu Giá.
 • Đấu giá thất bại sẽ hoàn trả Quỹ Đấu Giá.
 • Bang tham gia đấu giá, trong thời gian đấu giá mỗi ngày chỉ được cho 3 người gia nhập Bang, thoát bang không có giới hạn.

Tham Chiến

 • Bang chúng cấp 35 được tham gia.
 • Thời gian chiến: 21:00 – 21:47 mỗi Chủ Nhật.
 • Tất cả thành viên bang Top 3 Hạng Đấu Giá và bang chiếm hiện tại đều được vào chiến đấu.
 • Đang tổ đội không thể vào chiến đấu.
 • Do trong chiến trường không thể đổi và thiết lập kiểu PK chiến đấu, trước khi vào hãy xác nhận tránh mục tiêu không thể tấn công.

Quy Tắc

 • 21:00 -21:02 là thời gian chuẩn bị để thành viên bang vào chiến trường Quang Minh Đỉnh.
 • 21:02 – 21:47 là thời gian chiến đấu.
 • Sau khi vào chiến trường, sinh lực và điểm bá thể cá nhân sẽ tăng cao.
 • Trong chiến trường có 3 cứ điểm: Tập Võ Đài, Tàng Bảo Các, Binh Doanh, mỗi cứ điểm đều có 1 cờ, lấy phá hủy cờ địch làm mục tiêu.
 • Mỗi đòn tấn công, cờ sẽ giảm 1 độ bền.
 • Khi cờ bị hạ, bang gây sát thương cao nhất cho cờ sẽ chiếm cứ điểm, đồng thời sẽ dựng cờ mới.
 • Độ bền cờ của mỗi cứ điểm không giống nhau, mỗi bang có thể tự sắp xếp chiến thuật.
 • Độ bền cờ sẽ thay đổi theo số lượng và cấp bang tham chiến.
 • Mỗi 10 giây Bang chiếm lĩnh mỗi cứ điểm cờ tăng 10 điểm tích lũy bang.

Hạng Chiến

 • Hạng bang: Chiếm cứ điểm sẽ tăng điểm bang, Hạng Bang dùng phân định chiến thắng.
 • Hạng Cá Nhân: Diệt càng nhiều, số lần tấn công cờ càng nhiều, hạng cá nhân càng cao.

Quy Tắc Thắng Lợi

 • Nếu một bang cùng lúc chiếm tất cả cứ điểm và giữ được trong 5 phút, bang đó sẽ “Thắng tuyệt đối”.
 • Khi chiến đấu kêt thúc, bang chiếm tất cả cứ điểm sẽ giành “ Chiến Thắng “.
 • Khi chiến đấu kết thúc, không có bang nào chiếm tất cả cứ điểm thì bàn có điểm cao nhất sẽ giành “chiến thắng”.

Thoả thuận sử dụng