App icon

Thẻ Tháng


Thẻ Tháng

Mua Thẻ tháng Nhân Sĩ có thể nhận ngay 300 Vàng không khóa và mỗi ngày Nhân Sĩ sẽ nhận được 80 vàng khóa/ngày (30 ngày).

  • Lưu Ý: Thẻ tháng không được tính quà nạp lần đầu, điểm VIP và event tích lũy.

Thoả thuận sử dụng