App icon Cài đặt Nạp Thẻ

Thẻ Tháng


Thẻ Tháng

Mua Thẻ tháng Nhân Sĩ có thể nhận ngay 300 Vàng không khóa và mỗi ngày Nhân Sĩ sẽ nhận được 80 vàng khóa/ngày (30 ngày).

  • Lưu Ý: Thẻ tháng không được tính quà nạp lần đầu, điểm VIP và event tích lũy.

Thoả thuận sử dụng