App icon

Quỹ Đầu Tư


Quỹ Đầu Tư

Mua Quỹ Đầu Tư nhận ngay 2000 Vàng, tăng cấp sẽ nhận hoàn trả tổng cộng 7000 Vàng Khóa (Dùng đẻ mua vật phẩm trong cửa hàng). Nhân Sĩ đạt cấp nhất định có thể nhận được quà phúc lợi từ Quỹ Đầu Tư.

Phần thưởng nạp thẻ: Mua Quỹ Đầu Tư đạt cấp nhận vàng khóa trong giao diện Hoạt Động - Quỹ Đầu Tư.

Cấp Nhân VậtVàng Khóa Nhận
20 450
25 450
30 850
35 850
40 1300
50 1300
60 1800
  • Lưu Ý: Quỹ Đầu Tư chỉ có thể mua một lần duy nhất trong đời.

Thoả thuận sử dụng