App icon

Phúc lợi Tân Thủ


Phúc Lợi Tân Thủ

Trong 30 ngày đầu Nhân Sĩ đăng nhập game, trên giao diện chính sẽ xuất hiện 1 icon Phúc Lợi 7 Ngày.

Nhân Sĩ đăng nhập game mỗi ngày đều nhận được quà phúc lợi, đồng thời có Quà nửa giá, bên trong có nguyên liệu khai quang, Đài Đúc…

Nhân Sĩ mỗi ngày được nhận quà điểm danh, đồng thời tích lũy online nhận được Vàng Khóa, Thể Lực Đơn…, tăng cấp nhận Bạc Khóa, Thể Lực Đơn, Tu Vi, Vàng Khóa...

Thoả thuận sử dụng