App icon

Phúc lợi Nạp Lần Đầu


Phúc Lợi Nạp Lần Đầu

Nhân Sĩ mới vào game, nạp lần đầu mốc bất kỳ (trừ thẻ tháng) đều nhận được quà Phi Phong Thanh Long Bào, giúp tăng một lượng lớn công lực bản thân.


Quà Nạp Lần Đầu

Vật PhẩmSố Lượng
Thanh Long Bào 1
Thể Lực Đơn - Đại 3
Gà Cái Bang 10
Bạc Khóa 150.000
  • Lưu ý: Thẻ tháng không được tính quà nạp lần đầu.

Thoả thuận sử dụng