App icon

Vượt Ải


Vượt Ải

Nhân Sĩ đạt cấp 20 sẽ mở được tính năng Vượt Ải. Vượt ải do Triều Đình canh giữ các tầng, mỗi 5 tầng có thống lĩnh hoặc nhân vật giang hồ trấn giữ, khiêu chiến Vượt Ải có thể đoạt Huyền Thạch, Bạc Khóa, Tu Vi và Mật Tịch Võ Học.

Quy Tắc

  • Cần đến NPC Vượt Ải báo danh khiêu chiến
  • Chiến xong một tầng sẽ nhận quyền đến tầng tiếp theo.
  • Gồm tầng dễ và tầng Boss, tầng Boss sau khi đánh xong quái sẽ xuất hiện Boss, hoàn tất nhận thưởng.
  • Hạng Vượt Ải xếp căn cứ số tầng người chơi vượt qua.
  • Xem thưởng của các tầng ở chỗ Xem thưởng.
  • Càn quét có thể nhận ngay thưởng những tầng đã vượt qua.
  • Tăng cấp VIP sẽ tăng số lần càn quét vượt ải.

Thoả thuận sử dụng