App icon

Tâm Ma


Tâm Ma

Nhân Sĩ đạt cấp 28 sẽ mở được tính năng Tâm Ma. Nhân Sĩ sử dụng Khu Ma Lệnh mở phó bản Tâm Ma. Chiến thắng Tâm Ma nhân sĩ có thể nhận được: nguyên liệu chế tạo, khai quang, v.v.v

Hướng Dẫn Tâm Ma

  • Bước 1: Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân vật sẽ tự động tìm đường và treo máy đánh quái, hoàn thành nhiệm vụ sẽ tự động giao và nhận được Khu Ma Lệnh.
  • Bước 2: Nhân sĩ sử dụng Khu Ma Lệnh để mở phó bản Tâm Ma. (khu Ma Lệnh nhân sĩ có thể kiếm từ Nhiệm vụ Khu Ma Lệnh, thưởng năng động hàng ngày).
  • Bước 3: Nhân sĩ Nhấp dùng Khu Ma Lệnh, ở giao diện ngoài sẽ xuất hiện lồng đèn đỏ, lối vào Phó bản Tâm Ma.
  • Bước 4: Nhấn vào lồng đèn đỏ, lựa chọn cách thức vượt phó bản phù hợp ( Cá Nhân – Tổ Đội ). Vượt phó bản thành công sẽ nhận được nguyên liệu chế tạo, khai quang.

Chú Ý

  • Không giới hạn số lần làm nhiệm vụ nhận được Khu Ma Lệnh, nhưng mỗi ngày chỉ được hoàn thành 3 lần Tâm Ma.
  • Không phải chỉ sử dụng Khu Ma Lệnh mới có thể triệu hồi Tâm Ma, còn có rất nhiều cách khác như: đối thoại với NPC nhận nhiệm vụ, tăng cấp trang bị, chế tạo trang bị, tăng cấp võ học kinh mạch…

Thoả thuận sử dụng