App icon

Phiêu Bạt


Phiêu Bạt

Nhân Sĩ đạt cấp 40 sẽ mở được tính năng Phiêu Bạt. Ý Hàm do ngẫu nhiên biết được bí mật kinh thiên nên bị đạo chích giang hồ truy sát, mong thiếu hiệp ra tay giúp đở, hộ tống Ý Hàm đến nơi an toàn.

Quy Tắc

 • Mỗi ngày có 2 lượt chiến, lượt chưa khiêu chiến trong ngày sẽ tích lũy vào ngày kế tiếp, mỗi tuần tối đa 14 lần, 00:00 thứ 2 sẽ xóa lần khiêu chiến.
 • Dùng Thiên Lý Mã tối thiểu có thể nhảy đến Ải 5, tối đa nhảy đến Ải 7.
 • Trong Phiêu Bạt, Nhân Sĩ có thể sử dụng 3 kỹ năng đặc biệt:
  • Võ Thần: Nhận Hồng Bá Thể, miễn khống chế, kỹ năng không tiêu hao.
  • Như Mộc: Kỹ năng hồi sinh lực.
  • Phá Diệt: Trực tiếp diệt quái nhỏ, trừ 30% sinh lực Boss và quái Tinh Anh.
 • Tử Vong trong lúc làm nhiệm vụ, nhấp Hồi Sinh để hồi sinh, mỗi lần chiến được hồi sinh 3 lần.
 • Có thể chọn Nhanh để vượt ải nhanh.
 • Rớt mạng hơn 1 phút, tự chuyển khỏi bản đồ.
 • Căn cứ điểm tiêu diệt và thời gian hoàn thành xếp hạng, phá kỷ lục còn được thưởng thêm
 • Thưởng Tuần sẽ căn cứ kết quả hạng vào cuối ngày Chủ Nhật để tính. 00:00 – 04:00 Thứ 2 sẽ gửi quà hạng mỗi tuần
 • Tên đỏ tử vong trong Phiêu Bạt sẽ bị giam vào Đại Lao.

Thoả thuận sử dụng