App icon

BOSS Tinh Anh


Boss Tinh Anh

Nhân Sĩ đạt cấp 16 có thể mở tính năng Boss Tinh Anh. Boss Tinh Anh xuất hiện thì hãy tới bản đồ tương đương thực lực bản thân khiêu chiến Boss Tinh Anh, diệt Boss Tinh Anh sẽ nhận ngẫu nhiên nguyên liệu khai quang phi phong, mảnh Nội Công,  Mảnh Võ Học, v.v.

Quy Tắc

 • Boss Tinh Anh bị diệt sẽ tạo mới sau 3 giờ.
 • Phía dưới hình đại diện Boss Tinh Anh hiển thị tên người đầu tiên tấn công Boss ( người sở hữu). Người sở hữu sẽ là người nhận thưởng hết vật phẩm rơi ra từ boss bị tiêu diệt.
 • Boss Tinh Anh mỗi lần bị tiêu diệt, lần sau sẽ tăng 1 tầng Bạo Nộ (20% sinh lực), mỗi 3 giờ Boss không bị tiêu diệt sẽ giảm 1 tầng bạo nộ.
 • Nếu người sở hữu bị tử vong, mà Boss Tinh Anh chưa thoát chiến đấu, thì thưởng rơi ra vẫn thuộc về người đó.
 • Khi Boss Tinh Anh thoát chiến đấu, quyền sở hữu sẽ mất.
 • Nếu người sở hữu Boss rời bản đồ, quyền sở hữu sẽ mất và Boss thoát trạng thái chiến đấu.
 • Nếu người sở hữu Boss đổi kênh khi chiến đấu, cũng xem như từ bỏ nhận thưởng.

Phần Thưởng

 • Hạng 1: Mảnh Võ Học không khóa, bảo vật, Tiến Cấp Đơn, v.v.
 • Hạng 2 – 5: Trang bị, bảo vật, Tiến Cấp Đơn, Huyền Thạch, v.v.
 • Hạng 6 – 10: Trang bị, Tiến Cấp Đơn, Huyền Thạch, v.v.
 • Hạng 11 – 20: Trang bị, Tiến Cấp Đơn, Huyền Thạch, v.v.
 • Hạng 21 – 100: Trang bị, Huyền Thạch,  Bạc Khóa, v.v.

Thoả thuận sử dụng