App icon

BOSS Thế Giới


Boss Thế Giới

Nhân Sĩ đạt cấp 24 sẽ mở được tính năng Boss Thế Giới. Trong giang hồ, xuất hiện nhiều Boss Thế Giới võ công cực cao, hiệp sĩ có sát thương đứng đầu sẽ nhận Mảnh Võ Học Giang Hồ, các hiệp sĩ tham chiến nhận được bảo vật phẩm chất vàng, huyền thạch, bạc khóa, v.v.

Quy Tắc

  • Tuyệt Đỉnh Cao Thủ xuất hiện tại bản đồ chỉ định vào 2 mốc giờ 12:00 và 20:00 mỗi ngày.
  • Tất cả nhân sĩ đều có thể tham gia, xếp hạng theo sát thương gây ra.
  • Mỗi lần Boss Thế Giới bị tiêu diệt, lầ sau sẽ tăng thực lực, nếu lần này chưa tiêu diệt được thì lần sau sẽ giảm thực lực. Mỗi kênh tạo mới khác nhau, thực lực thay đổi theo số lần tiêu diệt.
  • Phần thưởng của cùng một Boss ở các kênh là khác nhau.
  • Chỉ được nhận thưởng 1 lần cho mỗi Boss Thế Giới trong cùng một thời điểm, đổi kênh sẽ không được thưởng tiếp.

Phần Thưởng

  • Hạng 1: Mảnh Võ Học không khóa, bảo vật, Tiến Cấp Đơn, v.v.
  • Hạng 2 – 5: Trang bị, bảo vật, Tiến Cấp Đơn, Huyền Thạch, v.v.
  • Hạng 6 – 10: Trang bị, Tiến Cấp Đơn, Huyền Thạch, v.v.
  • Hạng 11 – 20: Trang bị, Tiến Cấp Đơn, Huyền Thạch, v.v.
  • Hạng 21 – 100: Trang bị, Huyền Thạch,  Bạc Khóa, v.v.

Thoả thuận sử dụng