App icon

Bắt Cóc - Hiệp Sĩ


Bắt Cóc - Hiệp Sĩ

Nhân Sĩ đạt cấp 20 sẽ mở được tính năng Bắt Cóc – Hiệp Sĩ. Nhấp chọn "Hàng Ngày"-"Bắt Cóc" hoặc "Hiệp Sĩ" để tham gia tính năng.

Quy Tắc Bắt Cóc

 • Bắt Cóc: Bắt cóc người chơi offline để bán cho lái buôn.
 • 20:00 – 21:00  hàng ngày, mỗi 2 phút tại Tô Châu sẽ xuất hiện người chơi offline mang dấu hiệu Tạm Xa Giang Hồ.
 • Khi năng động hàng ngày đạt 50, có thể bắt trói người chơi offline, có xác suất thất bại, có thể thử lại.
 • Đưa người chơi offline đến Lái Buôn Hắc Ám để nhận thưởng.
 • Số lượng Bạc mỗi ngày có giới hạn, nếu hết Bạc sẽ tặng Bạc Khóa.
 • Khi bắt thành công, có thể bị nhân sĩ khác tấn công. Bị tiêu diệt, túi chứa người bị trói sẽ rơi ra.
 • Túi rơi ra sẽ thuộc về người tiêu diệt. Người tiêu diệt có thể lựa chọn giải cứu hoặc bắt tiếp.

Quy Tắc Hiệp Sĩ

 • Hiệp Sĩ: Tiêu diệt người bắt trói hoặc giải cưu người bị trói.
 • Nhân sĩ Hiệp sĩ có thể trực tiếp tấn công người bắt trói.
 • Diệt được người bắt trói, túi sẽ rơi ra.
 • Hiệp sĩ diệt người bắt trói sẽ được ưu tiên sở hữu túi chứa người bị trói.
 • Có thể giải cứu, nhân sĩ sẽ hoàn thành nhiệm vụ Hiệp Sĩ và nhận thưởng.

Thoả thuận sử dụng