App icon Cài đặt Nạp Thẻ

Tinh Luyện Thần Binh


Tinh Luyện Thần Binh

Trong quá trình trải nghiệm, Nhân Sĩ đạt cấp 40 sẽ mở được tính năng Thần Binh.

  • Cửu Âm hiện tại có 6 loại Thần Binh:
Thần BinhVũ Khí Hỗ Trợ
Thất Tinh - Kiếm Kiếm
Long Nha - Đao Đao
Đa Tình - Song Thích Song Thích
Hàn Nguyệt - Chủy Thủ  Chủy Thủ 
Bá Vương - Côn Côn
Thanh Ma - Triền Thủ, Ám Khí Triền Thủ, Ám Khí
  • Nâng cấp Thân Binh: Nhân sĩ sử dụng vật phẩm Đá Đúc, Bùa, Đá Luyện, Thần Binh Phổ, Bạc Khóa để nâng cấp Thần Binh.
  • Cấp độ Thần Binh: Mỗi thần binh sẽ được chia làm 4 cấp độ để nâng cấp.
Cấp ĐộHiệu Ứng Cộng
Cấp 1 Hiệu ứng cộng
Cấp 2 Sát thương thực chiêu vũ khí +8000, mở ngoại trang vũ khí Võ Thần
Cấp 3 Tấn Công +500, mở hiệu ứng tấn công nhóm của thần binh
Cấp 4 Sát thương thực chiêu vũ khí +16000, mở ngoại trang vũ khí Võ Cực

Thoả thuận sử dụng