App icon

Thu Thập Nguyên Liệu


Thu Thập Nguyên Liệu

 • Cách thức nhận Bạc:
  • Trong Cửa Hàng, dùng Vàng mua Bạc, 10 Vàng có thể mua 1000 Bạc.
  • Nhân Sĩ đạt cấp 20, có thể tham gia "Bắt Cóc" nhận được lượng lớn Bạc. Thời gian hoạt động: 20:00 - 22:00 mỗi ngày. Mỗi ngày mỗi Nhân Sĩ được hoàn thành bắt cóc 8 lần, có thể thông qua tăng cấp Giang Hồ Danh Tuấn để tăng giới hạn số lần bắt cóc mỗi ngày
  • Tại Sàn Giao Dịch, bán những vật phẩm không khóa trong Túi cho Nhân Sĩ khác nhận được Bạc, như: trang bị không khóa, Mảnh Nội Công, Mảnh Võ Học, vật phẩm nấu nướng, nguyên liệu chế tạo trang bị, nguyên liệu khai quang Phi Phong, Bảo Vật…
 • Cách thức trang bị không khóa: Nhân Sĩ sử dụng tính năng chế tạo để có thể chế tạo trang bị không khóa.
 • Cách thức nhận mảnh nội công, võ học không khóa: Nhân Sĩ tham gia phó bản Cấm Địa, chiến Boss Tinh Anh, Boss Thế Giới.
 • Cách thức nhận nguyên liệu khai quang: Sàn giao dịch.
 • Cách thức nhận nguyên liệu Phi Phong: Boss Tinh Anh.
 • Cách thức nhận nguyên liệu Bảo Vật: Thí luyện bảo vật, Cửa hàng.

Thoả thuận sử dụng