App icon

Tăng Cấp Nhanh


Tăng Cấp Nhanh

Để có những bước trải nghiệm thuận lợi trong quá trình hành tẩu giang hồ. Cửu Âm xin giới thiệu đến Nhân Sĩ những lưu ý tăng cấp nhanh khi tham gia Cửu Âm.

  • Nhiệm Vụ cốt truyện: Ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ cốt truyện, một nguồn kinh nghiệm vô cùng lớn trong Cửu Âm.
  • Sử dụng Thể Lực để càng quét nhanh những phó bản cốt truyện đã hoàn thành.
  • Vượt phó bản Thí Luyện Kinh Nghiệm vào các ngày Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 hàng tuần.
  • Vượt phó bản Cấm địa Bích Khê Lâm mỗi ngày - Vượt phó bản với thời gian càng ngắn sẽ nhận lượng kinh nghiệm càng lớn.
  • Tham gia hoạt động Hào Kiệt, Luyện Công mỗi ngày nhận kinh nghiệm.
  • Tổ đội treo máy nhận kinh nghiệm - Hoạt động quen thuộc giúp Nhân Sĩ tăng cấp nhanh.

Thoả thuận sử dụng