App icon

Tăng Cấp Bảo Vật


Tăng Cấp Bảo Vật

Nhân Sĩ đạt cấp 21 sẽ mở tính năng Bảo Vật. Bảo Vật tăng cấp thực lực tăng mạnh.

 • Nhận Bảo Vật:
  • Mua tại cửa hàng, sử dụng rương đạo cụ (Ngọc, Vàng, Bạc) có cơ hội mở ra Bảo Vật cao cấp.
  • Tiệm quy đổi trong tính năng Đại Hội Võ Lâm, Lôi Đài có thể đổi bảo vật Ngọc, Vàng.
  • Tham gia khiêu chiến ải cốt truyện, Thí Luyện – Tầm Bảo có thể nhận được nhiều bảo vật.
 • Tăng Cấp Bảo Vật: Bảo Vật chia làm 5 loại chính: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.
  • Bảo Vật có thể tháo ra bất cứ lúc nào, để đổi Bảo Vật mạnh hơn.
  • Bảo Vật có thể hấp thụ bảo vật khác để tăng cấp.
  • Bảo Vật cũng được chia theo bộ, khi trang bị Bảo Vật theo bộ sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn bộ tăng lượng lớn sức mạnh.

Thoả thuận sử dụng