App icon Cài đặt Nạp Thẻ

Tăng Cấp Bảo Vật


Tăng Cấp Bảo Vật

Nhân Sĩ đạt cấp 21 sẽ mở tính năng Bảo Vật. Bảo Vật tăng cấp thực lực tăng mạnh.

 • Nhận Bảo Vật:
  • Mua tại cửa hàng, sử dụng rương đạo cụ (Ngọc, Vàng, Bạc) có cơ hội mở ra Bảo Vật cao cấp.
  • Tiệm quy đổi trong tính năng Đại Hội Võ Lâm, Lôi Đài có thể đổi bảo vật Ngọc, Vàng.
  • Tham gia khiêu chiến ải cốt truyện, Thí Luyện – Tầm Bảo có thể nhận được nhiều bảo vật.
 • Tăng Cấp Bảo Vật: Bảo Vật chia làm 5 loại chính: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.
  • Bảo Vật có thể tháo ra bất cứ lúc nào, để đổi Bảo Vật mạnh hơn.
  • Bảo Vật có thể hấp thụ bảo vật khác để tăng cấp.
  • Bảo Vật cũng được chia theo bộ, khi trang bị Bảo Vật theo bộ sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn bộ tăng lượng lớn sức mạnh.

Thoả thuận sử dụng