App icon

Chế Tạo Trang Bị


Chế Tạo Trang Bị

Nhân sĩ đạt cấp 20 có thể mở tính năng chế tạo trang bị. Chỉ có thể chế tạo vũ khí và trang bị cấp 20. Có 4 loại chế tạo trong Cửu Âm:

Nghề Chế TạoTác Dụng
Thợ Rèn Chế tạo các loại vũ khí
Thợ May Chế tạo trang bị Nón, Áo, Quần, v.v
Thợ Thủ Công Chế tạo Dây chuyền và nhẫn
Đầu Bếp  Chế tạo những vật phẩm buff  
 • Các bước chế tạo: (ví dụ chế tạo Hàn Sương Kiếm):
  • Bước 1: Chọn Thợ Rèn chế tạo.
  • Bước 2: Tốn 30 tinh lực chế tạo 1 Long Trình Mộc Bính hoặc đến Sàn Giao Dịch mua.
  • Bước 3: Chọn chế tạo Hàn Sương Kiếm, sau khi đã chuẩn bị đủ Quyển Trang Bị, Huyền Thiết, Long Trình Mộc Bính, Đài Đúc, nhấp chọn "Chế tạo" để bắt đầu chế tạo Hàn Sương Kiếm.
 • Chú ý:
  • Chế tạo trang bị cần tốn Đài Đúc, sử dụng Đài Đúc không khóa sẽ chế tạo được trang bị có thể giao dịch, dùng Đài Đúc khóa sẽ chế tạo ra trang bị khóa, không thể giao dịch.
  • Chế tạo thành công 100%, tối thiểu ra Trang Bị Kim-Thường, có xác suất chế tạo được từng món trang bị kim, trang bị ngọc thường và từng món trang bị ngọc.
  • Hai thuộc tính cơ bản của mỗi trang bị chế tạo ra: thuộc tính bộ trang bị và thuộc tính đặc biệt đều sẽ có thay đổi, chi tiết hãy xem tính năng "Xem trước" trong "Chế tạo".

Thoả thuận sử dụng