App icon Cài đặt Nạp Thẻ

Bộ Trang Bị


Bộ Trang Bị

Có những trang bị đặc biệt, khởi đầu là tên tiền tố sẽ được gọi là Trang bị bộ. Ví dụ: [Tàn Hồng] Hàn Sương Kiếm, [Giang Sơn] Thệ Thủy Giới… Khi thu thập đủ 7 món trang bị (Nón, Áo, Quần, Giày, Dây Chuyền, Nhẫn, Vũ Khí) có tiền tố giống nhau thì có thể kích hoạt thuộc tính bộ trang bị.

 • Phẩm chất trang bị quyết định thuộc tính cộng thêm:
  • Bộ Kim: Sinh lực cơ bản+150%, Tấn công cơ bản +150%.
  • Bộ Ngọc: Sinh lực cơ bản+210%, Tấn công cơ bản +210%.
 • Bộ trang bị khác phẩm chất sẽ có tiền tố khác nhau, mỗi tiền tố đem lại hiệu quả bộ riêng biệt:
  • Hiệu quả Bộ Trang Bị Kim :
   • [Nguyệt Hoa] tăng tỉ lệ phản sát thương.
   • [Giang Sơn] tăng nộ khí tối đa.
   • [Lăng Sương] tăng tỉ lệ sát thương Hư Chiêu.
   • [Phá Quân] giảm thời gian chờ phản phòng Ngự Chiêu.
   • [Quy Vân] giảm thời gian chờ Nộ Chiêu.
  • Hiệu quả Bộ Trang Bị Ngọc :
   • [Phồn Tinh] giảm thời gian chờ Thực Chiêu.
   • [Nghịch Lân] tăng điểm bá thể.
   • [Tật Phong] tăng tỉ lệ sát thương Thực Chiêu.
   • [Tử Vân] tăng nội lực.
   • [Tàn Hồng] đánh thường hồi sinh lực.

Thoả thuận sử dụng