App icon

Bộ Trang Bị


Bộ Trang Bị

Có những trang bị đặc biệt, khởi đầu là tên tiền tố sẽ được gọi là Trang bị bộ. Ví dụ: [Tàn Hồng] Hàn Sương Kiếm, [Giang Sơn] Thệ Thủy Giới… Khi thu thập đủ 7 món trang bị (Nón, Áo, Quần, Giày, Dây Chuyền, Nhẫn, Vũ Khí) có tiền tố giống nhau thì có thể kích hoạt thuộc tính bộ trang bị.

 • Phẩm chất trang bị quyết định thuộc tính cộng thêm:
  • Bộ Kim: Sinh lực cơ bản+150%, Tấn công cơ bản +150%.
  • Bộ Ngọc: Sinh lực cơ bản+210%, Tấn công cơ bản +210%.
 • Bộ trang bị khác phẩm chất sẽ có tiền tố khác nhau, mỗi tiền tố đem lại hiệu quả bộ riêng biệt:
  • Hiệu quả Bộ Trang Bị Kim :
   • [Nguyệt Hoa] tăng tỉ lệ phản sát thương.
   • [Giang Sơn] tăng nộ khí tối đa.
   • [Lăng Sương] tăng tỉ lệ sát thương Hư Chiêu.
   • [Phá Quân] giảm thời gian chờ phản phòng Ngự Chiêu.
   • [Quy Vân] giảm thời gian chờ Nộ Chiêu.
  • Hiệu quả Bộ Trang Bị Ngọc :
   • [Phồn Tinh] giảm thời gian chờ Thực Chiêu.
   • [Nghịch Lân] tăng điểm bá thể.
   • [Tật Phong] tăng tỉ lệ sát thương Thực Chiêu.
   • [Tử Vân] tăng nội lực.
   • [Tàn Hồng] đánh thường hồi sinh lực.

Thoả thuận sử dụng