App icon

Nạp thẻ - Nước Ngoài


Nạp Thẻ - Nước Ngoài

Nhân Sĩ học tập, làm việc và chơi game Cửu Âm ở nước ngoài. Chỉ có thể nạp tiền vào game thông qua Appstore trên IOS và Google Play trên Andoird.

Đối với IOS Nhân Sĩ vui lòng chuyển store về Việt Nam để có thể thanh toán ingame.

Thoả thuận sử dụng