App icon

Lỗi Nạp Thẻ


Lỗi Nạp Thẻ

Giải Đáp

 • Tôi nạp tiền thành công nhưng vẫn chưa có vàng trong tài khoản?

Gửi quý Nhân Sĩ,

Khi nạp tiền vào game, tiền vẫn nằm trong túi ảo. Từ túi ảo đó quý Nhân Sĩ sẽ lựa chọn gói vàng phù hợp để mua. Có 4 trường hợp quý Nhân Sĩ không nhận được vàng như sau:

 • Trường hợp 1: Nạp chưa đủ mốc. Mốc tối thiểu để có thể mua vàng là 30.000 VNĐ.
 • Trường hợp 2: Nạp tiền nhưng chưa mua vàng.

Hiện tại Cửu Âm đang bán các gói 30.000 VNĐ, 60.000 VNĐ, 90.000 VNĐ, thẻ tháng 90.000 VNĐ …

Khi muốn mua gói nào, nhấn vào nút “Nạp” ngay gói đó để mua. Trường hợp đã nạp đủ tiền gói vàng sẽ tự động mua. Nếu chưa đủ hệ thống sẽ có bảng thông báo như sau:

Như hình trên, tài khoản này đã nạp vào 10.000 VNĐ và muốn mua gói 150.000 VNĐ sẽ phải nạp thêm 149.000 VNĐ nữa. Có thể nạp thêm bằng cách nạp thẻ 100.000 VNĐ + 50.000 VNĐ hoặc 3 thẻ 50.000 VNĐ để mua.

Nếu túi ảo còn 0 VNĐ. Hệ thống sẽ tự chuyển sang trang nạp thẻ luôn mà không thông báo.

 • Trương hợp 3: Bị lỗi. Nếu Quý Nhân Sĩ đã thử hết 3 trường hợp trên mà vẫn không có vàng, mọi người vui lòng gửi thông tin sau về hộp thư cuuam@vng.com.vn để được hỗ trợ:
  • Tên nhân vật.
  • Sever đang chơi.
  • Số tiền nạp.
  • Thời gian nạp.
  • Chứng từ nạp tiền (Tin nhắn khi nạp qua ATM, Visa…).

Thông tin càng chính xác, tỷ lệ hỗ trợ thành công sẽ càng cao.

BĐH Trân Trọng!

Thoả thuận sử dụng