App icon

Lỗi Nạp Lần Đầu


Lỗi Nạp Lần Đầu

Khi nạp tiền mà vẫn chưa nhận được quà nạp lần đầu có thể do những nguyên nhân sau đây:

  • Chưa mua gói vàng (Xem cách mua gói vàng ở phía trên).
  • Gói tháng sẽ không được tính là quà nạp lần đầu và không được tích điểm VIP. Gói tháng sẽ nhận được 300 vàng không khóa và 80 vàng khóa mỗi ngày trong vòng 30 ngày.

Tất cả các gói còn lại như: Quỹ đầu tư (600.000 VNĐ), 30.000 VNĐ, 60.000 VNĐ, 90.000 VNĐ, 150.000 VNĐ, 300.000 VNĐ, 1.500.000 VNĐ khi mua thành công đều sẽ nhận được quà nạp lần đầu.

Thoả thuận sử dụng