App icon

Bị Giảm Công Lực


Bị Giảm Công Lực

Trong Cửu Âm Nhân sS bị giảm công lực một cách khó hiểu, Nhân Sĩ vui lòng kiểm tra lại trong những trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Chuyển đổi võ học Chính Phụ.
    • Khi Nhân Sĩ đang trang bị 2 bộ võ học, trong quá trình chơi có thể thao tác chuyển đổi sang bộ phụ sẽ làm giảm công lực của Nhân Sĩ. Mỗi bộ võ học sẽ có chỉ số lực chiến khác nhau.
  • Trường hợp 2: Hết hiệu ứng Túy Ý.
    • Hiệu ứng Túy Ý qua 00:00 mỗi ngày sẽ tự động mất, nhân sĩ sẽ tự động mất 1 lượng lực chiến. Quý nhân sĩ vui lòng vào Tửu Quán nhận túy ý mỗi ngày.

Thoả thuận sử dụng