App icon

Báo Cáo Vi Phạm


Báo Cáo Vi Phạm

  • Nhằm giữ gìn thế giới Cửu Âm trong sạch và lành manh. Quý Nhân Sĩ nếu thấy được những vi phạm liên quan dến hack/mod vui lòng quay phim gửi mail về hộp mail cuuam@vng.com.vn
  • BĐH sẽ tiến hành giải quyết những trường hợp vi phạm đến quy định khi chơi game.

Thoả thuận sử dụng